פסק דין 1:

פסק הדין המוביל של בית המשפט העליון לעניין היותו של גג חדש רכוש משותף, כתוצאה מתוספת בניה או הרחבת דירה בבית המשותף, הוא: ע"א 239/79 ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ''ד לד(2) 807:

 

"אם הוענקה זכות לבנות על השטח המוצמד, איננו נובע מכך עדיין כי כל חלקיו החיצוניים של מה שנבנה (קירות חיצוניים או גג) גם הם מוצמדים לדירה כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות."

 

מוסיף וקובע פסק הדין הנ"ל:

 

"...והוא שנאמר: הסכמה להצמדת גג אין משמעותה עדיין גם הצמדתו של הגג הנוסף, אם לא נאמר מפורשות אחרת..."

 

המסקנה היא שגג חדש שנוצר מתוספת בניה על שטח מוצמד בבית המשותף הוא רכוש משותף, ולא רכושו הפרטי של מי שבנה אותו, ואין למי שבנה את הגג זכויות מיוחדות לגביו.

 

 

פסק דין 2:

בית המשפט העליון חזר על קביעתו זו פעם נוספת, באומרו שגג חדש שעל תוספת הבניה הינו רכוש משותף, גם אם הגג המקורי שעליו נעשתה הבניה היה מוצמד, ע"א 10322/03  לביא ישעיהו נ' אליעזר יעקב שטרייכר :

 

"הסכמה להצמדת גג אין משמעותה עדיין גם הצמדתו של הגג הנוסף (שעל תוספת הבניה – י' ט')... "

 

 

פסק דין 3:

בפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1121/91 שלמה משולם נ' אליהו נמני, פ''ד מח(3)12  הודגשה פעם נוספת הקביעה של ביה"מ העליון:

 

"מכאן כי אם מוצמד שטח גג אין לראות ברכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות. אם הוענקה זכות לבנות על השטח המוצמד, איננו נובע מכך עדיין כי כל חלקיו החיצוניים של מה שנבנה (קירות חיצוניים, או גג) גם הם מוצמדים לדירה כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות".

וגם -

 

"...הסכמה להצמדת גג אין משמעותה עדיין גם הצמדתו של הגג הנוסף, אם לא נאמר מפורשות אחרת..."

 

פסק דין 4:

בפסק דין נוסף של בית המשפט העליון, ע"א 5043/96 נחמיה גלמן ואח' נ' עזרא הררי-רפול ואח', פ"ד נד(3)389, נקבע שהסכמת הדיירים לבניה על הגג המוצמד אינה מתפרשת כהסכמה להצמדה ולבניה גם על הגג החדש שנוצר:

 

"אין רואים הסכמה לבנייה על גג צמוד כהסכמה להצמדה ולבנייה על גג המבנה שהוקם על הגג הצמוד"

 

 

פסק דין 5:

בפסק דין נוסף של בית המשפט העליון, ע"א 749/76 נחום וצביה יוסף ואח' נ' יצחק בכר, פ''ד לב(3) 617, נקבע:

 

"ברור שעל-ידי הבניה שעליה מדובר תמוצה זכות הבניה על הגג והגג שמעל למבנה הנוסף שיוקם יהיה חלק מהרכוש המשותף לכל דבר ועניין."

 

פסק דין 6:

בית המשפט המחוזי קבע אף הוא, בפסק דין ע"א 4487/98 איילון ניסים ואח' נ' רחמה אמסלם כדלקמן:

 

"הסכמה מטעם בעלי הדירות בכל צורה שהיא, לרבות בתקנון, כי בעל דירה פלונית יהיה רשאי לבנות בנייה נוספת על הגג הצמוד לדירתו, אין פירושה שהגג החדש שיווצר לאחר הבנייה הנוספת יהיה אף הוא צמוד לדירתו. ההסכמה להצמדת גג אין משמעותה גם הצמדתו של הגג הנוסף, אם לא נאמר מפורשות אחרת..."